دانشکده بهداشتچارت سازمانی دانشکده بهداشت
Skip Navigation Links.
Collapse   مدیریت   مدیریت
  رئیس دانشکده (دکتر سید عنایت هاشمی)
  معاون آموزشی و پژوهشی (دکتر منصور ضیائی)
  مسئول دفتر (خانم سیده اعظم هاشمی)
Collapse   آموزش   آموزش
  گلناز امیر امینی (کارشناس خدمات آموزشی)
  مهندس جمال جمشیدی (کارشناس امور رایانه)
Collapse   گروههای آموزشی   گروههای آموزشی
Collapse   گروه مهندسی بهداشت محیط   گروه مهندسی بهداشت محیط
  مدیر گروه و عضو هیئت علمی (دکتر حسین ارفعی نیا)
  عضو هیئت علمی (دکتر داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عنایت هاشمی)
  عضو هیئت علمی (دکتر معصومه روانی پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر بهمن رماوندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سیتا دوبرادران)
  کارشناس گروه (مهندس فرزانه رستمی)
  کارشناس گروه (مهندس فرزانه نصرزاده)
Collapse   گروه بهداشت خانواده   گروه بهداشت خانواده
  دکتر سید همام الدین جواد زاده (مدیر گروه و عضو هیئت علمی)
  دکتر آزیتا نوروزی (عضو هیئت علمی)
  دکتر حبیب عمرانی خو (عضو هیات علمی)
  دکتر مهنوش رئیسی گهروئی (عضو هیات علمی)
  دکتر فاطمه نجفی شرج آبادی (عضو هیات علمی)
  دکتر اکرم فرهادی (عضو هیات علمی)
  عظیمه خدامی نسب (کارشناس گروه)
  سلیمه محمدی (کارشناس گروه)
Collapse   گروه مبارزه با بیماری ها   گروه مبارزه با بیماری ها
  دکتر رحیم طهماسبی (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر مریم مرزبان (عضو هیات علمی)
  دکتر مرضیه محمودی (عضو هیات علمی)
  دکتر عبداله حاجی وندی (عضو هیات علمی)
  دکتر حسین قائدی (عضو هیات علمی)
  مسعود محمدی باغملایی (عضو هیات علمی)
  دکتر محمد رایانی (عضو هیات علمی)
  سکینه مطیرزاده (کارشناس گروه)
Collapse   گروه تغذیه   گروه تغذیه
  دکتر حدیث تنگستانی (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر سعید نجف پور بوشهری (عضو هیات علمی)
  دکتر شبنم سالک زمانی (عضو هیات علمی)
  دکتر سید محمدهادی امامت (عضو هیات علمی)
  مهندس ضیاالدین کشاورزپور (کارشناس گروه)
  فاطمه پوربهی (کارشناس گروه)
Collapse   گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)   گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  دکتر محسن امیدوار (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر منصور ضیائی (عضو هیات علمی)
Collapse   تحصیلات تکمیلی   تحصیلات تکمیلی
  دکتر محسن امیدوار (نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  خانم آنیتا اسلامی (کارشناس مسئول کتابخانه و تحصیلات تکمیلی)

تعداد بازدید:   ۵


برگشت>>

< >