ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر حسین ارفعی نیا
  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي
  دکتر حسين قائدي
  دکترسیدمحمدهادی امامت
  دکتر معصومه رواني پور
  مسعود محمدي باغملايي
  دکتر محسن امیدوار
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر حدیث تنگستانی
  دکتر شبنم سالک زمانی
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر منصور ضیائی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر حبیب عمرانی خو
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر محمد راياني
  دکتر اکرم فرهادی
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دکتر بهمن رماوندي
 
< >