ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر حسین ارفعی نیا
  مهندس معصومه رواني پور
  حسين قائدي
  دکتر محسن امیدوار
  دکتر عليرضا رهبر
  مسعود محمدي باغملايي
  دکتر حدیث تنگستانی
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر شبنم سالک زمانی
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر محمد راياني
  دکتر حبیب عمرانی خو
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر بهمن رماوندي
  دکتر اکرم فرهادی
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي
 
< >