ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر حسین ارفعی نیا
  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي
  مسعود محمدي باغملايي
  دکتر محسن امیدوار
  مهندس معصومه رواني پور
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر عليرضا رهبر
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر محمد راياني
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر بهمن رماوندي
  حسين قائدي
  دکتر سيد عنايت هاشمي
 
< >