ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر حسین ارفعی نیا
  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي
  حسين قائدي
  دکترسیدمحمدهادی امامت
  دکتر معصومه رواني پور
  مسعود محمدي باغملايي
  دکتر محسن امیدوار
  دکتر عليرضا رهبر
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر حدیث تنگستانی
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر شبنم سالک زمانی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر محمد راياني
  دکتر حبیب عمرانی خو
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دکتر بهمن رماوندي
  دکتر اکرم فرهادی
 
< >