تاریخچه دانشکده بهداشت

1391/1/28 0:0
تاریخچه ، اهداف ، چشم انداز و ماموریت دانشکده


تاريخچه دانشكده بهداشت :

دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در راستای رسالت دانشگاه در سال ۱۳۶۹به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند جهت ارائه خدمات تامین کننده سلامت جامعه تأسیس گردید. مراحل ارتقائ دانشکده  بر اساس رای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به شرح ذیل است :

-         پذيرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته مبارزه با بيماريها در قالب گروه بهداشت

-         پذيرش دانشجو در مقاطع کاردانی رشته های بهداشت محيط وبهداشت خانواده در سال ۱۳۷۱

-         ارتقای گروه بهداشت به آموزشکده بهداشت در سال ۱۳۷۳

-         پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی ناپیوسته درسال۱۳۸۶

-         پذیرش دانشجو در رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته درسال۱۳۸۶

-         ارتقا آموزشکده بهداشت به دانشکده بهداشت در سال۱۳۸۷

-         پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط  و بهداشت عمومی مقطع کارشناسی پیوسته درسال۱۳۸۷

-         پذیرش دانشجو در رشته تغذیه مقطع کارشناسی پیوسته درسال۱۳۸۷

-         پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد درسال۱۳۹۲

-         پذیرش دانشجو در رشته بهداشت محیط مقطع دکتری پژوهشی درسال۱۳۹۷

-         پذیرش دانشجو در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مقطع کارشناسی ارشد درسال 1390

          پذیرش دانشجودر رشته سلامت ،ایمنی و محیط زیست (HSE ) درمقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۰

این دانشکده افتخار دارد خدمات آموزشی , پژوهشی را در زمينه های فوق جهت ارتقأ سطح کمی وکيفی سلامت در ايران اسلامی ارائه نمايد و با توجه به امکانات قابل توجهی که در مدت فعاليت فراهم گرديده است فارغ التحصيلان اين دانشکده توانسته اند در رقابتی همسو با فارغ التحصيلان ساير دانشگاههای برخوردار, رتبه درخور تحسينی را بدست آورند.

درحال حاضر دانشجویان در رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی علوم تغذیه ،کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) ، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در دانشکده بهداشت مشغول به تحصیل می باشند .


چشم انداز: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصول 3و29و43 ضمن محوری شمردن سلامت کامل وجامع انسان , سلامتی را از جمله نيازهاوحقوق اساسی مردم می شناسد و دولت را موظف می نمايد تا تمامی منابع وامکانات وظرفيت های خود را در جهت تامين حفظ وارتقا سطح سلامت افراد کشوربسيج کند .از طرف ديگر يکی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی نيز برخورداری از سلامت با کيفيت زندگی مطلوب وبهره مند از محيط زيست سالم بعنوان يکی از ويژگی های جامعه مطلوب برای کسب جايگاه نخست اقتصادی , علمی وفناوری در سطح منطقه تعيين ومقام معظم رهبری نيز براين امر تاکيد نموده اندودرهمين راستا درماده 29 برنامه پنجم توسعه اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی کشور نيز بر رويکرد انسان سالم و ارتقا سطح شاخص سلامت جامعه وتوسعه انسانی تاکيد شده است لذا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر با استفاده از کليه امکانات وتوانائی های بالفعل وبالقوه خود و با بهره مندی از فرصتهای موجود در استان و کشور پرورش منابع انسانی متخصص ومتعهد مورد نياز برای تحقق اهداف فوق را در سرلوحه کار خود قرارداده است. 

 


ماموريت : 

ماموريت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر آموزش نيروهای تخصصی در علوم سلامت وانجام پژوهشهای بنيادی وکاربردی در زمينه های مرتبط با سلامت افراد وجامعه اسلامی بمنظور تامين , حفظ وارتقا سطح سلامت وامکان برخورداری آحاد جامعه از سلامت با کيفيت زندگی مطلوب وبهره مند از محيط زيست سالم می باشد . 


اهداف کلی: 

1- آموزش رشته های مختلف بهداشتی.
2- ايجاد رشته های جديد وارتقاء کيفيت آموزش.
3- بهره مندی از منابع انسانی وفضای آموزشی جهت ارتقاء بهداشت جامعه .
4- توليد دانش بهداشتی متناسب با شرايط منطقه ای( گرمسيری – ساحلی و.....)
5- هم سوئی – با شعار بهداشت برای همه ومسئوليت پذير کردن افراد در رابطه با سلامتی خود و جامعه .
6- ايجاد واستفاده از تکنولوژی مناسب بمنظور توسعه مشارکت افراد جامعه در امر بهداشت .
7- راه اندازی وبه روز رسانی سامانه الکترونکی دانشکده بمنظور انتشار دستاوردهای علمی.
8-ايجاد محيط آموزشی چند پتانسيلی ( علمی , پژوهشی , فرهنگی )
9- استاندارد سازی آزمايشگاههای آموزشی وپژوهشی.


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >