آزمايشگاه تجزيه وکنترل مواد غذائی

1391/4/11 0:0

اين آزمايشگاه در طبقه سوم (ضلع شمالی) ساختمان جديد دانشگاه در بهمنی واقع شده است و شامل دوبخش اصلی می باشد :

  • آزمايشگاه شيمی مواد غذائی
  •  آزمايشگاه ميکروبيولوژی مواد غذائی 

آزمايشگاه شيمی مواد غذائی:

اين آزمايشگاه دارای يک هود , دو ميز آزمايشگاهی مجهز به سيستم گاز وهوا , آب و فاضلاب می باشد . تجهيزات موجود درآن شامل : دستگاه اتميک – اسپکتر وفتومتر –PH متر – آون – بن ماری – کجلدال( آزمايش پروتئين ) سوکسله ( آزمايش چربی) بوتيری متر ( اندازه گيری چربی لبنيات) کوره – ترازوی ديجيتال – آناليز ور ترکيب بدنی – هات پلت شيکر لوله

 

آزمايشگاه ميکروبيولوژی مواد غذائی :

آون – انکوباتور اين آزمايشگاه نياز به يخچال وفريزر وجاربی هوازی , کلنی کانت – ميکروسکوپ دوچشمی – همزن الکتريکی ومخلوط کن دارد که درحال حاضر فاقد آن می باشد . لیست دستگاه های آزمایشگاه تغذیه 1- بن ماری 2 عدد 2- آون فن دار 1 عدد 3- کوره 3 عدد 4- انکوباتو 1 عدد 5- هیتر برقی شش شعله مسطح 2 عدد 6- هیتر برقی شش شعله مسطح 1 عدد 7- هیتر برقی تک شعله 3 عدد 8- هیتر برقی مخصوص بالن 2 عدد 9- هات پلیت 3 عدد 10- سانترفیوژ 1 عدد 11- آنالیزور شیر 1 عدد 12- روتاری (تقطیر در خلاء) 1 عدد 13- رفراکتومتر دستی 3 عدد 14- رفراکتومتر دیجیتالی 1 عدد 15- دستگاه اسپکتروفتومتر 1 عدد 16- pH متر 4 عدد 17- هدایت سنج دیجیتالی 2 عدد 18- شیکر لوله 3 عدد 19- شیکر ملانژور 1 عدد 20- ترازو با دقت 2 رقم اعشار 1 عدد 21- ترازو با دقت 3 رقم اعشار 2 عدد 22- ترازو رژیمی 1 عدد 23- کلونی کانتر 1 عدد 24- جار بی هوازی 1 عدد 25- دسیکاتور 18عدد 26- میکروسکوپ 4 عدد 27- پمپ خلاء بزرگ 2 عدد 28- پمپ خلاء کوچک 2 عدد 29- میکسر 1 عدد 30- مخلوط کن 1 عدد 31- جک آزمایشگاهی 4 عدد 32- دستگاه آب مقطر گیری 1 عدد 33- دماسنج 7 عدد 34- ترمولاکتو دانسیمتر 4 عدد 35- الکلومتر 4 عدد 36- یخچال 1 عدد 37- فریزر 1 عدد 38- دستگاه جذب اتمی 1 عدد 39- متعلقات دستگاه جذب اتمی : کپسول C2H2 ، کپسول N2O ، پمپ هوا و کامپیوتر از هر کدام 1 عدد 40- انواع بوتیرومتر 41- سیستم کجلدال 42- سیستم سوکسله 43- پیکنومتر 44- کلیه لوازم شیشه ای آزمایشگاهی


تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >