کارگاه موتورتلمبه

1391/4/11 0:0

کارگاه موتور تلمبه دارای امکانات و تجهيزات زير می باشد.

پمپ کف کش برش خورده- الکتروموتور – پمپ گريز از مرکز – موتور ديزل يک سيلندر برش خرده مارگو-موتور ديزل دوسيلندر برش خورده – پمپ لورا تک فاز –پمپ شناور برش خرده سه فاز –پمپ سانتريفوژ برش خرده سه فاز – پمپ پل اند کاست – پمپ شناور سه طبقه – هويه برقی – کليد ستاره – مثلث روغنی –کنتاکتور – انواع تايمتر الکتريکی تک فاز – انواع بی مثال – آمپر متر – سم لخت کن فنری وساده – انواع فيوز تک فاز – انواع پايه فيوز – انواع سر پيچ – انواع فازمتر .


تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >