ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر مرضیه محمودی  

     
سمت: استادیار
دکتری آمار زیستی (PhD)
 

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر مرضیه محمودی  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >