ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر مرضیه محمودی  

     
سمت: استادیار
دکتری آمار زیستی (PhD)
 


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۶

< >