گروههای آموزشیچارت سازمانی گروههای آموزشی
Skip Navigation Links.
Collapse     گروه مهندسی بهداشت محیط    گروه مهندسی بهداشت محیط
  مدیر گروه و عضو هیئت علمی (دکتر حسین ارفعی نیا)
  عضو هیئت علمی (دکتر داریوش رنجبر وکیل آبادی)
  عضو هیئت علمی (دکتر عنایت هاشمی)
  عضو هیئت علمی (دکتر معصومه روانی پور)
  عضو هیئت علمی (دکتر بهمن رماوندی)
  عضو هیئت علمی (دکتر سیتا دوبرادران)
  کارشناس گروه (مهندس فرزانه رستمی)
  کارشناس گروه (مهندس فرزانه نصرزاده)
Collapse    گروه بهداشت خانواده    گروه بهداشت خانواده
  دکتر سید همام الدین جواد زاده (مدیر گروه و عضو هیئت علمی)
  دکتر آزیتا نوروزی (عضو هیئت علمی)
  دکتر حبیب عمرانی خو (عضو هیات علمی)
  دکتر مهنوش رئیسی گهروئی (عضو هیات علمی)
  دکتر فاطمه نجفی شرج آبادی (عضو هیات علمی)
  دکتر اکرم فرهادی (عضو هیات علمی)
  عظیمه خدامی نسب (کارشناس گروه)
  سلیمه محمدی (کارشناس گروه)
Collapse    گروه مبارزه با بیماری ها   گروه مبارزه با بیماری ها
  دکتر رحیم طهماسبی (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر مریم مرزبان (عضو هیات علمی)
  دکتر مرضیه محمودی (عضو هیات علمی)
  دکتر عبداله حاجی وندی (عضو هیات علمی)
  دکتر حسین قائدی (عضو هیات علمی)
  مسعود محمدی باغملایی (عضو هیات علمی)
  دکتر محمد رایانی (عضو هیات علمی)
  سکینه مطیرزاده (کارشناس گروه)
Collapse    گروه تغذیه   گروه تغذیه
  دکتر حدیث تنگستانی (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر سعید نجف پور بوشهری (عضو هیات علمی)
  دکتر شبنم سالک زمانی (عضو هیات علمی)
  دکتر سید محمدهادی امامت (عضو هیات علمی)
  مهندس ضیاالدین کشاورزپور (کارشناس گروه)
  فاطمه پوربهی (کارشناس گروه)
Collapse    گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)   گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  دکتر محسن امیدوار (مدیر گروه و عضو هیات علمی)
  دکتر منصور ضیائی (عضو هیات علمی)

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >