شورای اساتید مشاور دانشکده بهداشت و تغذیه

5 ارديبهشت 1403

جلسه شورای اساتید مشاور دانشکده بهداشت و تغذیه در روز سه شنبه مورخ 4/2/1403 با حضور ریاست و معاون دانشکده و اساتید مشاور برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی از جمله بررسی آئین نامه اساتید مشاور، هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویان آسیب پذیر و لزوم برگزاری جلسات اساتید مشاور با دانشجویان تحت مشاوره در هر ترم تحصیلی مطرح گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.