پژوهشگران و فناوران برتر دانشکده بهداشت و تغذیه

28 آذر 1402

در هفته پژوهش از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در روز 1402/9/21 تجلیل به عمل آمد. در این بین از تعدادی از اساتید دانشکده بهداشت و تغذیه تحت عناوین زیر تقدیر گردید.

1-جناب آقای دکتر حسین ارفعی نیا به عنوان پژوهشگر برتر استان

2-جناب آقای دکتر منصور ضیائی به عنوان به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاهی در بخش ارتباط با صنعت

3-جناب آقای دکتر سینا دوبرادران به عنوان پژوهشگر برگزیده دارای بیشترین مقالات با همکاری بین المللی (جزو دانشمندان 2% برتر جهان)

4-جناب آقای دکتر بهمن رماوندی به عنوان پژوهشگر برگزیده دارای بیشترین استناد در 5 سال اخیر (جزو دانشمندان 2% برتر جهان)

5-جناب آقای دکتر محسن امیدوار به عنوان پژوهشگر برتر در بخش کتاب

6-سرکار خانم دکتر حدیث تنگستانی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده بهداشت و تغذیه

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.