برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

15 مهر 1398
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته آموزش بهداشت
خانم پریسا کشاورز

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

موضوع: «بررسی عوامل پیشگویی کننده حوادث خانگی در کودکان زیر پنج سال ساکن شهر بوشهر در سال 97-1396 : تلفیقی از نظریه انگیزش حفاظت و سازه مراحل تغییر »

 

استاد راهنما: دکتر آزیتا نوروزی

استاد مشاور: دکتر رحیم طهماسبی

دانشجو : پریسا کشاورز

زمان: شنبه 98/07/14 ساعت 12:30

مکان: سالن جلسات دانشکده بهداشت و تغذیه

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.