روز.جهانی


6 مهر 1398
روز جهانی بهداشت محیط

 

4 ارديبهشت 1397
جشن بزرگداشت روز جهانی بهداشت
جشن بزرگداشت روز جهانی بهداشت و سومین گلریزان بیماران سرطانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

5 ارديبهشت 1395
برگزاری جشن روز جهانی بهداشت و هفته سلامت
برگزاری جشن بمناسبت روز جهانی بهداشت و هفته سلامت

 
 
 
< >