قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

12 بهمن 1398

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

در خصوص عدم تصویب به موقع پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مطابق با ماده 22 آیین نامه کارشناسی

ارشد و بر اساس مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه به صورت ذیل برخورد خواهد شد:

 

1 .کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی موظفند تا پایان ترم یک استاد راهنمای پایان نامه خود را مشخص

نموده و به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه از طریق دانشکده ها اعالم نمایند.

2 .دانشجویان موظفند تا پایان ترم دوم موضوع پایان نامه خود را تعیین نمایند.

3 .دانشجویان موظفند در پایان ترم سوم پروپوزال خود را در دانشکده به تصویب برسانند در غیر از این

صورت مجاز به انتخاب واحد در ترم چهارم نمی باشند و ترم چهارم را الزاما در مرخصی تحصیلی با

احتساب در سنوات تحصیلی خواهند بود.

4 .اگر در طی این مدت )ترم 4 )پروپوزال خود را تصویب نمایند اجازه انتخاب واحد پایان نامه و سایر واحد

های باقیمانده را در ترم پنجم دارند، در غیر از این صورت مجاز به انتخاب هیچ واحدی در ترم پنجم

نخواهد بود و در ترم پنجم نیز می بایست از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نمایند.

 

توجه:

دانشجویان در طی مرخصی تحصیلی مجاز به استفاده از خوابگاه نخواهند بود.

 

مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


کلمات کلیدی:
کارشناسی.ارشد     پروپوزال        

تاریخ بروز رسانی:   12 بهمن 1398

تعداد بازدید:   ۳

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >