دروس ارایه شده توسط  دکتر محمد راياني  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  میکروب شناسی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  ميكروب شناسي و انگل شناسي(اتاق عمل)
اتاق عمل ,
  انگل شناسی
علوم تغذیه ,
  تک باخته شناسی (4125)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  انگل شناسي (1) (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,
  قارچ و انگل شناسی
مامایی ,
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  انگل شناسی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,

< >