دروس ارایه شده توسط  دکتر محسن امیدوار  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست ,
  بهداشت حرفه ای
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  اصول و مبانی ایمنی در محیط کار
مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست ,
  ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  زبان تحصصی ‏HSE
مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست ,

< >