دروس ارایه شده توسط  دکتر آزيتا نوروزي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پاتولوژی جغرافیای ایران
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ,کارشنا...
  ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  زبان تخصصی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  پایان نامه
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  ارتباطات و آموزش سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,
  پویایی گروه
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی و کیفیت رفتار سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  ارتباط آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  روش پژوهش در آموزش بهداشت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,

< >