دروس ارایه شده توسط  دکتر مریم مرزبان  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  اپیدمیولوژی بیماریها
علوم تغذیه ,
  برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,علوم آزمايش...
  برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,

< >