جوایز و افتخارات  دکتر همام‌الدین جوادزاده  


  استاد برگزیده دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1396 ، تقدیرنامه
  فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، معاونت تحقیقات و فناوری ، 1397 ، تقدیرنامه
برگزیده شدن استارتاپ سلاموز بعنوان واحد فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1397

دریافت فایل پیوست

< >