دروس ارایه شده توسط  دکتر حدیث تنگستانی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  زبان تخصصی
علوم تغذیه ,
  سمینار تغذیه
علوم تغذیه ,
  رژیم درمانی 1
علوم تغذیه ,
  پروژه
علوم تغذیه ,
  رژیم درمانی 2
علوم تغذیه ,
  کارآموزی تغذیه در بیمارستان
علوم تغذیه ,

< >