دروس ارایه شده توسط  دکتر سيد عنايت هاشمي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  میکروبیولوژی محیط
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ,کارشناس...
  هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  مواد زاید جامد شهری و صنعتی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  آلودگی خاک
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,
  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,

< >