دروس ارایه شده توسط  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  کارآموزی در عرصه 1
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  بهداشت مادران و کودکان
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ,کارشنا...
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,علوم آزمايش...
  بهداشت باروری
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  پرستاری سلامت جامعه
پرستاری ,
  روش تحقیق در علوم بهداشتی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...

< >