دروس ارایه شده توسط  دکتر سينا دوبرادران  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  زبان تخصصی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  روش تحقیق
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,
  تصفیه فاضلاب
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  طراحی تصفیه خانه فاضلاب
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,
  پروژه
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  کلیات بهداشت محیط 2
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,
  فاضلاب صنعتی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,

< >