ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.علوم تغذیه

کارشناسی علوم تغذیه  

گروه تغذيه اين دانشکده در سال 1387 با پذيرش دانشجو درمقطع کارشناسی رسماٌ تشکيل گرديد امروزه اين گروه با بهره گيری از اساتيد توانمند واستفاده از تجهيزات آزمايشگاهی مناسب در مسير تعالی و پيشرفت قرار دارد .


  فهرست اساتید  علوم تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۲
< >