ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت عمومی

کارشناسی بهداشت عمومی  

گروه بهداشت عمومی اين دانشکده درسال 1387 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپيوسته در رشته بهداشت عمومی تشکيل گرديد و در سال 1389 نيزبا اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی بهدلشت عمومی دانشجو میپذيرد . اين گروه با دراختيار داشتن اعضاء هيئت علمی مجرب وعلاقمند راه رشد وترقی خود را در پيش گرفته است .


  فهرست اساتید  بهداشت عمومی

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
 
تعداد بازدید:   ۳
< >