ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مقطع: فوق لیسانس
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط    فهرست دروس   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  روش تحقیق
  آلودگی خاک
  طراحی تصفیه خانه فاضلاب
  کلیات بهداشت محیط 2
  طراحی تصفیه خانه آب
  مدیریت استفاده مجدد و بازچرخش
  کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط
  کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی
  آلودگی هوا
تعداد بازدید:   ۱
< >