ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

مقطع: فوق لیسانس
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط    فهرست دروس   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  روش تحقیق
  کلیات بهداشت محیط 2
  طراحی تصفیه خانه فاضلاب
  مدیریت استفاده مجدد و بازچرخش
  طراحی تصفیه خانه آب
  کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی
  کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط
  برنامه ایمنی آب آشامیدنی
  آلودگی هوا
  سم شناسی محیط
  آلودگی خاک
  اصول طراحی مهندسی پسماند
تعداد بازدید:   ۲
< >