ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

مقطع: فوق لیسانس
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  

دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت این دانشکده در سال 1390 با پذیرش 7 دانشجو راه اندازی گردید و در حال حاضر با استفاده از اساتید مجرب داخل و خارج از دانشگاه و با بهره گیری از تجربیات اساتید دانشگاه هایی از جمله دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشگاه خلیج فارس مسیر رشد و تعالی خود را ادامه می دهد.
  فهرست دروس   کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

  زبان تخصصی
  آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت
  سیستم اطلاع رسانی بهداشتی
  کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی
  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1
  ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2
  آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی
  پویایی گروه
  کارآموزی
  آمار حیاتی
  پایان نامه
  تکنولوژی و روش های آموزش
  نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی و کیفیت رفتار سلامت
  ارتباط آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  روش پژوهش در آموزش بهداشت
  روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  جامعه شناسی سلامت
  روانشناسی سلامت
  فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه محور
  نرم افزارهای تحليل داده‌های سلامت
تعداد بازدید:   ۴
< >