ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

مقطع: لیسانس
 

گروه بهداشت محيط اين دانشکده در سال 1371 با پذيرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محيط تشکيل شد و در حال حاضر 5نفر عضو هیئت علمی و 113 دانشجو دارد و با در اختيار داشتن اساتيد مجرب , امکانات آزمايشگاهی وکارگاهی و پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپيوسته اين رشته راه بسط و تعالی خود را ادامه می دهد .
  فهرست دروس   کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

  ریاضی 1 (جساب دیفرانسیل و انتگرال)
  تصفیه فاضلاب
  ریاضی 2 (جساب دیفرانسیل و انتگرال)
  روشهای مبارزه با ناقلین
  معادلات دیفرانسیل
  مواد زاید جامد شهری و صنعتی
  کامپیوتر و کاربرد آن
  بهداشت مواد غذایی
  فیزیک عمومی
  هیدرولیک
  شیمی عمومی
  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب
  پاتوبیولوژی
  کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
  اصول اپیدمیولوژی
  گندزدا های محیط
  نقشه برداری
  اصول مدیریت خدمات بهداشتی
  آمار زیستی
  هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی
  استاتیک و مقاومت مصالج
  مدیریت کیفیت آب
  مکانیک خاک
  کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط
  اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت
  پروژه
  مکانیک سیالات
  اپیدمیولوژی محیط
  زبان تخصصی
  فاضلاب صنعتی
  آلودگی هوا
  بهداشت مسکن و اماکن عمومی
  فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط
  اکولوژی محیط
  بهداشت پرتوها و حفاظت
  کارآموزی در عرصه 1
  میکروبیولوژی محیط
  کارآموزی 1
  شیمی محیط
  قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط
  سیستم های انتقال و توزیع آب
  کارآموزی 2
  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی
  آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشت محیط
  تصفیه آب
  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
  اقتصاد مهندسی
  ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
تعداد بازدید:   ۱
< >