ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

مقطع: لیسانس
 

گروه بهداشت محيط اين دانشکده در سال 1371 با پذيرش دانشجو در رشته کاردانی بهداشت محيط تشکيل شد و در حال حاضر 5نفر عضو هیئت علمی و 113 دانشجو دارد و با در اختيار داشتن اساتيد مجرب , امکانات آزمايشگاهی وکارگاهی و پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپيوسته اين رشته راه بسط و تعالی خود را ادامه می دهد .
  فهرست دروس   کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

  ریاضی 1 (جساب دیفرانسیل و انتگرال)
  مواد زاید جامد شهری و صنعتی
  ریاضی 2 (جساب دیفرانسیل و انتگرال)
  بهداشت مواد غذایی
  معادلات دیفرانسیل
  آزمایشگاه هیدرولیک
  کامپیوتر و کاربرد آن
  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب
  فیزیک عمومی
  کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای
  شیمی عمومی
  گندزدا های محیط
  پاتوبیولوژی
  اصول مدیریت خدمات بهداشتی
  اصول اپیدمیولوژی
  هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی
  نقشه برداری
  مدیریت کیفیت آب
  آمار زیستی
  کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط
  استاتیک و مقاومت مصالج
  پروژه
  مکانیک خاک
  اپیدمیولوژی محیط
  اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت
  فاضلاب صنعتی
  مکانیک سیالات
  بهداشت مسکن و اماکن عمومی
  زبان تخصصی
  اکولوژی محیط
  آلودگی هوا
  کارآموزی در عرصه 1
  فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط
  کارآموزی 1
  بهداشت پرتوها و حفاظت
  قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط
  میکروبیولوژی محیط
  کارآموزی 2
  شیمی محیط
  آشنایی با مدل سازی در سیستم های بهداشت محیط
  سیستم های انتقال و توزیع آب
  مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی
  ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
  تصفیه آب
  کارگاه های تاسیسات شهری
  اقتصاد مهندسی
  کلیات پسماند
  تصفیه فاضلاب
  اصول روش تحقیق
  روشهای مبارزه با ناقلین
تعداد بازدید:   ۲
< >