ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اپیدمیولوژی بیماریها

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 سوانح و حوادث دکتر كامران ميرزائي 5/29 MB دانلود
2 cancer دکتر كامران ميرزائي 2/30 MB دانلود
3 obesity دکتر كامران ميرزائي 4/58 MB دانلود
4 Gonorrhea دکتر كامران ميرزائي 3/24 MB دانلود
5 سرطان حفره دهان1398 دکتر كامران ميرزائي 806/65 kB دانلود
6 افسردگی و اضطراب 98 دکتر كامران ميرزائي 87/87 kB دانلود
1
      
< >