ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی در عرصه 1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 6
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 دستورالعمل دیابت بارداری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 122/74 kB دانلود
2 راهنمای جامع تغذیه مادران در دوران بارداری و شیردهی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/29 MB دانلود
3 مجموعه آموزشی شیر مادر دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 4/05 MB دانلود
4 غربالگری ناهنجاریهای جنین دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 313/92 kB دانلود
5 دستورالعمل روشهای پیشگیری از بارداری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 20/14 MB دانلود
6 دستورالعمل تکامل دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/24 MB دانلود
7 بوکلت مراقب سلامت -مادران دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 800/95 kB دانلود
8 کودک سالم - دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 165/29 kB دانلود
9 بوکلت کودک دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 548/29 kB دانلود
10 راهنمای بوکلت کودک دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/05 MB دانلود
11 آخرین ویرایش واکسیناسیون دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/88 MB دانلود
12 دستورالعمل آزمایشات قبل از ازدواج- تالاسمی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 584/84 kB دانلود
13 NCD Book دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 8/04 MB دانلود
14 نوجوانان pdf دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 6/64 MB دانلود
15 جوانان pdf دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/99 MB دانلود
16 بوکلت میانسالان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/29 MB دانلود
17 دستورالعمل پاپ اسمیر دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 430/93 kB دانلود
18 بوکلت سالمند دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/24 MB دانلود
19 بوکلت نوجوانان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/32 MB دانلود
20 بوکلت جوانان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/67 MB دانلود
21 آموزش دانشجویان - سالمندان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/19 MB دانلود
22 اسلاید آموزش میانسالان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 5/07 MB دانلود
23 برنامه تشخیص زود هنگام سرطانها دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/39 MB دانلود
24 آموزش واکسیناسیون- 96 دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 8/28 MB دانلود
25 نکاتی در مورد زنجیره سرما دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 9/15 MB دانلود
26 بوکلت میانسالان جدید دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/70 MB دانلود
27 فایل فشرده دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 14/87 MB دانلود
28 دستورالعمل هیپوتیروئیدی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/54 MB دانلود
29 PKU دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 324/60 kB دانلود
30 منابع آزمون کارآموزی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 15/56 kB دانلود
1
      
< >