ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه زمانبندي دکتر نیلوفر معتمد 21/67 kB دانلود
2 برنامه زمانبندي- نيمسال دوم 93-1392 دکتر نیلوفر معتمد 21/82 kB دانلود
3 طرح درس دکتر نیلوفر معتمد 25/62 kB دانلود
1
      
< >