ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بهداشت مادران و کودکان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بهداشت مادران و کودکان نیمسال اول 97 دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 50/71 kB دانلود
2 اهداف واهمیت بهداشت مادروکودک دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 305/27 kB دانلود
3 مشاوره قبل از ازدواج دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 952/22 kB دانلود
4 مراقبت پیش از بارداری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 859/66 kB دانلود
5 مراقبت بارداری-1 دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/92 MB دانلود
6 اصطلاحات دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 16/15 kB دانلود
7 مراقبت بارداری-2 دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 6/41 MB دانلود
8 تغذیه مادران باردار و شیرده دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 6/11 MB دانلود
9 شکایات شایع-تغذیه در بیماری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/21 MB دانلود
10 آزمایشات-سونوگرافی در بارداری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 2/76 MB دانلود
11 توصیه های بهداشتی در بارداری دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 129/83 kB دانلود
12 مراقبتهای حین زایمان-پس از زایمان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 1/44 MB دانلود
13 مرگ و میر مادران دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 839/41 kB دانلود
14 بهداشت نوزادان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/06 MB دانلود
15 ارزیابی رشد کودک- تن سنجی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 6/38 MB دانلود
16 رشد و تکامل کودکان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 6/48 MB دانلود
17 مراقبت شیرخواران و کودکان دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/48 MB دانلود
18 تکامل در بسته خدمت کودک سالم دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/81 MB دانلود
19 شیر مادر دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 420/72 kB دانلود
20 مشکلات پستان در شیردهی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/00 MB دانلود
21 تغذیه کمکی دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 3/30 MB دانلود
22 تغذیه کودکان زیر 5 سال دکتر فاطمه نجفي شرج آباد 5/18 MB دانلود
1
      
< >