ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک دکتر محبوبه رمضان زاده 130/00 kB دانلود
2 جدول زمان بندی بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک دکتر محبوبه رمضان زاده 62/00 kB دانلود
1
      
< >