ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط


 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر رحيم طهماسبي 117/93 kB دانلود
2 طرح درس دکتر مرضیه محمودی 259/82 kB دانلود
1
      
< >