ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.طراحی تصفیه خانه فاضلاب

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس طراحی تصفیه خانه فاضلاب، کارشناسی ارشد دکتر سينا دوبرادران 64/57 kB دانلود
1
      
< >