ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق، کارشناسی ارشد دکتر سينا دوبرادران 20/37 kB دانلود
2 طرح درس دکتر سينا دوبرادران 62/18 kB دانلود
1
      
< >