ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول و کلیات اپیدمیولوژی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 روش شناسی پژوهش های کاربردی فصل 6 دکتر افشين استوار 966/83 kB دانلود
2 روش شناسی پژوهش های کاربردی فصل 7 دکتر افشين استوار 2/34 MB دانلود
3 روش شناسی مطالعات کاربردی فصل 8 دکتر افشين استوار 785/56 kB دانلود
4 روش شناسی پژوهش های کاربردی فصل 15 دکتر افشين استوار 1/87 MB دانلود
5 روش شناسی پژوهش های کاربردی فصل 9 دکتر افشين استوار 1/87 MB دانلود
1
      
< >