ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت کیفیت آب

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 39/65 kB دانلود
2 ترکیب نفت خام دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 469/00 kB دانلود
3 خود پالایی رودخانه ها دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 9/27 MB دانلود
4 کیفیت و بهداشت آب Water quality دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 2/75 MB دانلود
5 Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 4/00 MB دانلود
6 چرخه آب چيست؟ دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 627/00 kB دانلود
7 خود پالایی رودخانه هاppt دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 882/00 kB دانلود
8 راهنمای پایش استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 2/90 MB دانلود
9 كنترلهاي كيفي آب توسط بهداشت محيط دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 831/00 kB دانلود
10 ساختار شیمیایی فرآورده های نفتی دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 35/45 kB دانلود
11 راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 880/50 kB دانلود
12 تركيب شيميايي نفت خام و فرآورده¬هاي نفتي دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 595/50 kB دانلود
13 جنبه هاي راديولوژيكي آب دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 1/32 MB دانلود
14 تعاريف و كليات دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 9/98 MB دانلود
15 قنات دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 745/36 kB دانلود
1
      
< >