ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول مدیریت خدمات بهداشتی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اصول مدیریت مسعود محمدي باغملايي 31/25 kB دانلود
2 نمرات پایان ترم مدیریت بهداشت محیط مسعود محمدي باغملايي 1/47 MB دانلود
3 نمرات پایان ترم مدیریت بهداشت محیط مسعود محمدي باغملايي 1/40 MB دانلود
1
      
< >