ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آموزش بهداشت وارتباطات

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس آموزش بهداشت و ارتباطات سيد محسن هاشمي 27/30 kB
2 طرح سيد محسن هاشمي 22/24 kB دانلود
3 طرح سيد محسن هاشمي 22/10 kB دانلود
1
      
< >