ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس زبان تخصصی، کارشناسی دکتر سينا دوبرادران 19/58 kB دانلود
2 طرح درس زبان تخصصی، کارشناسی ناپیوسته دکتر سينا دوبرادران 19/69 kB دانلود
3 طرح درس دکتر سينا دوبرادران 19/53 kB دانلود
4 طرح درس- ناپیوسته دکتر سينا دوبرادران 19/64 kB دانلود
5 طرح درس دکتر سينا دوبرادران 19/65 kB دانلود
1
      
< >