ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مکانیک سیالات

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مکانیک سیالات استریتر دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 1/75 MB دانلود
2 Introduction to Hydraulics of Open Channels دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 1/74 MB دانلود
3 مکانیک سیالات دکتر محوی دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 2/14 MB دانلود
4 طرح درس دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 35/88 kB دانلود
1
      
< >