ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی- بهداشت عمومی دکتر رحيم طهماسبي 296/83 kB دانلود
1
      
< >