ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس آموزش بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت دکتر همام‌الدین جوادزاده 285/60 kB دانلود
2 Health education in schools The challenge of teacher training دکتر همام‌الدین جوادزاده 2/43 MB دانلود
3 طرح درس آموزش بهداشت درمدارس و ارتقاء سلامت دکتر همام‌الدین جوادزاده 285/60 kB دانلود
4 Health Education Creating Strategies for School & Community Health دکتر همام‌الدین جوادزاده 5/17 MB دانلود
1
      
< >