ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کارآموزی تغذیه در بیمارستان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 6
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 diabetes care فاطمه برازجاني 1/07 MB دانلود
2 dietary omega3 فاطمه برازجاني 2/86 MB دانلود
1
      
< >