ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق در علوم بهداشتی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق دکتر رحيم طهماسبي 703/34 kB دانلود
2 روش تحقیق در علوم بهداشتی فاطمه برازجاني 251/07 kB دانلود
1
      
< >