ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 CV رامين سيديان 24/79 kB دانلود
2 داروهای قلب و عروق رامين سيديان 657/20 kB دانلود
3 فارماکولوژی بیماری های اعصاب رامين سيديان 1/13 MB دانلود
4 بی هوش کننده ها و بی حس کننده ها و اپیوییدها رامين سيديان 815/13 kB دانلود
5 داروهای آنتی هیستامین و ناراحتی های تنفسی رامين سيديان 655/18 kB دانلود
6 فارماکولوژی گوارش و خون رامين سيديان 735/48 kB دانلود
7 فارماکولوژی دیابت رامين سيديان 777/71 kB دانلود
8 پوکی استخوان و هورمون های جنسی رامين سيديان 893/77 kB دانلود
9 داروهای آنتی میکروبیال رامين سيديان 1/58 MB دانلود
10 کورتیکواسترویید ها و داروهای کاهنده وزن رامين سيديان 887/33 kB دانلود
11 سیستم اتونومیک رامين سيديان 1/01 MB دانلود
12 هیپرلیپیدمی رامين سيديان 797/05 kB دانلود
13 داروهای مورد استفاده در سیستم خون ساز رامين سيديان 913/23 kB دانلود
14 داروهای بیماری های روانی رامين سيديان 1/13 MB دانلود
15 داروهای ضد درد رامين سيديان 814/99 kB دانلود
16 فشارخون رامين سيديان 2/06 MB دانلود
17 درد قفسه سینه رامين سيديان 174/41 kB دانلود
18 مخدر رامين سيديان 258/91 kB دانلود
19 اعتیاد رامين سيديان 393/68 kB دانلود
20 شوک رامين سيديان 2/48 MB دانلود
21 اپیویید های موجود در بیمارستان رامين سيديان 361/17 kB دانلود
22 گزش رامين سيديان 1/96 MB دانلود
23 روش های پیشگیری از حاملگی رامين سيديان 328/01 kB دانلود
24 داروهای موثر در بارداری رامين سيديان 516/53 kB دانلود
25 داروهای بیماری های روانی رامين سيديان 1/15 MB دانلود
26 oipids رامين سيديان 195/32 kB دانلود
27 طرح درس رامين سيديان 196/78 kB دانلود
28 آشنایی با فارماکولوژی رامين سيديان 1/38 MB دانلود
29 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک رامين سيديان 941/19 kB دانلود
1
      
< >