ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول ایمنولوژی (تغذیه)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه ترم سيد مجتبي جعفري 36/50 kB دانلود
2 طرح درس سيد مجتبي جعفري 86/00 kB دانلود
3 اسلايد نوترينت ها سيد مجتبي جعفري 138/23 kB دانلود
4 اسلايد آلرژي سيد مجتبي جعفري 1/58 MB دانلود
5 اسلايد مكانيسم هاي افكتور ايمني هومورال سيد مجتبي جعفري 5/92 MB دانلود
6 اسلايد HLA سيد مجتبي جعفري 1/23 MB دانلود
1
      
< >