تماس با دانشگاه

1394/6/20 0:0

 

    نشاني ستاد مركزي دانشگاه :

بوشهر ، خيابان معلم ، روبروي جايگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  تلفن: 5-33322081 (077)   

 دورنويس : 33323123 (077) 

كدپستي : 7514633341

 


 

   نشاني سايت پرديس دانشگاه :

بوشهر ، خیابان ریشهر ، سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  تلفن: 33450089 (077)   -   33450084 (077)

 دورنويس : 33450235 (077)

 

 


 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 تلفن: 33328721 (077)                             دورنویس: 33328767 (077)

دفتر منابع انسانی:                                                  واحد  طرح و پیام آوران بهداشت:

تلفن: (07733328498)                               تلفن : 33342117(077)                           

واحد ارزشیابی:                                                      واحد کارگزینی:

تلفن : (07733323547)                             تلفن : 33323547(077)       

 واحدبازنشستگی:                                              واحداستخدام:

تلفن:(07733342118)                             تلفن: (07733328723)
معاونت آموزشی

 تلفن: 33450236 (077)                          دورنویس: 33450235 (077)


معاونت تحقیقات و فناوری

 تلفن: 33450178 (077)                       دورنویس: 33452228 (077)


معاونت دانشجویی و فرهنگی

 تلفن: 33450162 (077)                        دورنویس: 33450161 (077)


معاونت بهداشتی

 تلفن سرپرستی: 33322078 (077)          دورنویس: 33326741 (077)

 تلفنخانه : 5-33330742 (077)


معاونت درمان

 تلفن: 33324747 (077)                        دورنویس: 33328819 (077)


معاونت غذا و دارو

 تلفن سرپرستی: 33324797 (077)          دورنویس: 33331750 (077)

 تلفنخانه : 8-33335356 (077)


تاریخ بروز رسانی:   14 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >