منابع مورد نیاز دانشجویان مهندسی بهداشت محیط

1400/4/15 0:0

* راهنمای بهداشت محیط صنوف

* راهنمای بازرسی مراکز و اماکن غذایی

*راهنمای پایش آلودگی میکروبی آبهای ساحلی

* دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه و توزیع موادخوراکی، بهداشتی و اماکن عمومی

* دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی

 

کلمات کلیدی:
منابع         بهداشت.محیط    

تاریخ بروز رسانی:   15 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >