Ethics

1397/4/26 0:0
کمیته اخلاق حرفه ای

تعریف  کمیته  دانشجویی اخلاق حرفه ای :

  کمیته دانشجویی «اخلاق حرفه ای» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ، نهادی است دانشجویی و در قالب اهداف و موضوعات ذکر شده در این آیین نامه و همچنین آیین نامه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کشور تشکیل شده است.

دور نمای کمیته های زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی:

دورنمای کمیته­های دانشجویی این است که دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش علوم پزشکی شناخته شوند که در سیاست‌گذاری، برنامه ‌ریزی، اجرا و ارزشیابی حوزه آموزش علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامه‌های آموزشی، دانشکده‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت مشارکت ­نمایند.

ساختار و جزییات کمیته:

1. مجمع عمومی

2. شورای تصمیم گیری

3. شورای مرکزی

4. سرپرست کمیته

5. دبیر کمیته

مجمع عمومی

متشکل از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در حوزه "اخلاق".

شرایط عضویت در مجمع عمومی:

 1. دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر باشد.

2. در کمیته انضباطی حکم منجر به محرومیت از تحصیل و در حال اجرا نداشته باشد. 

3. فرم عضویت در کمیته  تکمیل و مشخصات فرد در کمیته ثبت شده باشد. 

4. ملزم به رعایت کلیه مقررات دانشگاه از جمله حفظ حدود و آداب اخلاق  باشد.

جلسات مجمع عمومی:

1.      جلسه مجمع عمومی حداقل یک‌بار در سال  با حضور حداقل نصف اعضا به ‌علاوه یک‌ نفر رسمیت می‌یابد.

2.      جلسات مجمع عمومی براساس دعوت شوراي مرکزي یا به پیشنهاد یک‌سوم اعضا، به‌طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

3.      مصوبات مجمع عمومی با کسب رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

سرپرست کمیته

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه یا یکی از اعضای هیات علمی/کارشناسان آموزشی مرکز مطالعات سرپرست کمیته دانشجویی (با حکم مدیر مرکز مطالعات دانشگاه) بوده، بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم برای فعالیت‌های کمیته جلب حمایت می‌نماید.

اهداف کمیته :

اهداف تشکیل کمیته عبارتند از:

 1.جلب مشارکت و حمایت همه دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان در ارتقاء اخلاق حرفه ای. .  .ایجاد فضای اخلاقی در محیط های آموزشی و درمانی 2

-                    3. ایجاد همگرایی بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی  و جلب مشارکت حداکثری همه دانشجویان و گروه های دانشجویی  در راستای توسعه اخلاق حرفه ای

4. تلاش برای انطباق بیش از پیش  ارائه خدمات پزشکی با ارزشهای انسانی، اصول اخلاقی  و ملاک های اخلاق.

5. ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد همه دانشگاهیان به ویژه  دانشجویان در حوزه اخلاق حرفه ای در راستای صیانت از حقوق بیماران و تقویت اعتماد بین بیماران و حرفه مندان پزشکی.

6.شناسایی نقاط آسیب پذیر در حوزه اخلاق حرفه ای و ارائه راه کارهای مربوط وپیشنهاد اقدامات عملی به ویژه پیشگیرانه برای ارتقاء اخلاق حرفه ای در  محیط های  اموزشی و درمانی.

شرح وظایف کمیته :

1. - برگزاری کلاس ها و جلسات آموزشی برای اعضای کمیته

2- برگزاری کلاس ها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه و سایر مخاطبین

3- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی متناسب با موضوع کمیته دانشجویی اخلاق حرفه ای با حضور دانشجویان ، اساتید وسایر کارکنان و مدیران .

4- تولید و عرضه آثار فرهنگی و هنری در سطح دانشجویی (متناسب با هدف کمیته )

اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه به ویژه در خوابگاه ها (متناسب با هدف کمیته ).

5- ارتباط و همکاری با کانون های فرهنگی دانشجویی و  انجمن ها و کمیته تحقیقات دانشجویی و سایر نهادهای قانونی مرتبط با موضوع.

6-  بر گزاری سمینار یا همایش های اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه یا منطقه .

7- انجام پژوهشها و تحقیقات دانشجویی با موضوعات مختلف اخلاق حرفه ای و اسیب شناسی اخلاق حرفه ای جامعه درمانی (در صورت لزوم با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه).

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته.اخلاق.حرفه     ای    

تاریخ بروز رسانی:   27 تير 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >