آزمایشگاه هوا

1391/4/11 0:0

اين آزمايشگاه در طبقه دوم ساختمان جديد دانشگاه ( پرديس ) واقع شده است ومجهز به سينک های شستشو, ميزهای آزمايشگاهی با پريز برق وشيرهای آب وگاز می باشد . اين آزمايشگاه در حال تجهيز می باشد.

از جمله تجهيزات مهم آزمايشگاهی شامل :

  • دماسنج کاتا
  • گازمتر
  • ايستگاه هوا شناسی
  • سيستم گاز شوی هشت کاناله
  • پمپ نمونه بردار فردی
  • سم نمونه برداری از ذرات دودکش
  • پمپ High-volume 
  • صدا سنج

مسئول آزمایشگاه: دکتر بهمن رماوندی


تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >